SHITENHOUJI SUPER STARS 01. Get Sparks (Zaizen Hikaru) 02. Chikurin no Gotoku (Ishida Gin) 03. Nobody can stop (Oshitari Kenya) 04. Sora wa Koharu Hare (Konjiki Koharu) 05. Egao Kuesuto (Hitouji Yuuji) 06. Nagare Kumo (Chitose Senri) 07.